Έχετε την επιχειρηματική ιδέα. Έχετε τη φιλοδοξία. Τι σας λείπει; Το κεφάλαιο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες επιχειρήσεις – είτε startups είτε σε ώριμο στάδιο. Χωρίς κεφάλαιο, όμως, δεν πάτε πουθενά. Πώς μπορεί, λοιπόν, μία ιδέα να συγκεντρώσει το κεφάλαιο που χρειάζεται για να υλοποιήσει το concept της;
Αφήνω κατά μέρος τα επιχειρηματικά δάνεια. Εδώ μιλάμε για επενδυτές . Ανθρώπους που θα πιστέψουν στο όνειρό σας και θα στηρίξουν την υλοποίηση του. Σε αυτό το άρθρο, θα μπούμε στα βαθιά: Ποιες είναι οι βασικές πηγές χρηματοδότησης μίας startup; Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά της κάθε μίας; Και, τελικά, ποια είναι η καλύτερη πηγή για τη δική σας startup;

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us