Άγριος ανταγωνισμός και καθημερινή μάχη για να αποκτήσετε ή έστω να διατηρήσετε ένα μερίδιο της ήδη κορεσμένης αγοράς… Αυτή είναι η σύγχρονη πραγματικότητα για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Φαντάζομαι και για εσάς. Κι όμως, δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Μία (σχετικά) νέα επιχειρηματική στρατηγική έχει φέρει επανάσταση στο marketing – μία στρατηγική που δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργείτε σε μία αγορά όπου ο ανταγωνισμός απλά δεν θα σας αφορά.

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us