Όπως προέβλεψαν αναλυτές, 65% των παιδιών που φοιτούν σε σχολεία σήμερα θα ασχοληθούν με επαγγέλματα που δεν υπάρχουν καν τώρα. Μεταξύ άλλων, τα νέα μελλοντικά επαγγέλματα που αναφέρθηκαν σχετίζονται με την τεχνολογία blockchain συναλλαγών, με την ψηφιακή συντήρηση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και με τον έλεγχο ρομποτικού εργατικού δυναμικού.

Με αφορμή τις προβλέψεις του WEF, το πρακτορείο AKQA του Λονδίνου παρουσίασε μία σειρά εννοιολογικών εικόνων, στις οποίες απεικονίζονται τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Η πρωτοβουλία έγινε σε συνεργασία με το creative studio Salt and Pepper και η δημιουργική επιμέλεια ανατέθηκε στον concept artist Florian de Gesincourt. Η ομάδα δημιούργησε 6 εικόνες, τις οποίες παραχώρησε στο MiSK – μία παγκόσμια ενημερωτική πλατφόρμα για νέους.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Συνεδρίου, τα νέα επαγγέλματα του μέλλοντος θα είναι τα εξής:

Ρομποτικοί γιατροί για απομακρυσμένες περιοχές, 2030: Γιατροί που θα προσφέρουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε απομακρυσμένες περιοχές μέσω 5G συνδεδεμένου ρομπότ
Ανακυκλωτές σε χωματερές, 2030: Υπεύθυνοι για τη διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών ώστε να χρησιμοποιηθούν σε νέα προϊόντα
Μηχανικοί blockchain τεχνολογίας, 2030: Μηχανικοί που επεκτείνουν τις υποδομές της blockchain τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας τις ασφαλείς συναλλαγές
Συντηρητές πολιτιστικής κληρονομιάς, 2030: Συντηρητές που σκανάρουν κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς και τα συντηρούν για πάντα σε ψηφιακή μορφή
Εκτυπωτές μεγάλων κατασκευών, 2030: Χειριστές 3D εκτυπωτών για την κατασκευή κολοσσιαίων κτιρίων
Ελεγκτές δημόσιας τεχνολογίας, 2030: Κυβερνητικοί ερευνητές που ελέγχουν την καταλληλότητα της νέας τεχνολογίας για δημόσια χρήση